Valnesvatnet - Turbading

Gå til innhold

Valnesvatnet

Resten av Bodø
Turkart
GPS-spor
(Strand og kulp)
Finn kart
Valnesvatnet er et stort vann sør i Bodø kommune, plassert like ved Fv17. Ved vannet er det flere parkeringsplasser. Parkerer man ved utløpet av vannet (kjør over brua og litt innover vegen mot venstre) er man ved to flotte badeplasser. Her er det mulig å gå ned til kulpen og ta seg et bad. Fra bergene er det hoppemuligheter. Ved stor vannføring i elva, pass på at du ikke blir dratt med ned under bilbrua og i Valnesfossen.

Følger man den rødmerkede stien noen hundre meter kommer man til en flott strand kalt Sandvika. Denne er passe langgrunn, og passer således for både voksne og barn. Lenger inn ved den rødmerkede stien er det flere fine svaberg å stoppe ved. Fra Valnesvatnet går det rødmerket sti oppover Falkflågdalen og til Lurfjellhytta og det videre turstinettet der. Det går også rødmerket sti ned til Gjælen og Gjælentunet fra Valnesvatnet. Videre er det mulig å gå sti opp på Fjellfjellet og videre til Per Karlsatind. Denne stien starter ved parkeringsplassen ved kulpen (utløpet av vannet).

Nordvika er en flott plass på nordøstsiden av vannet. Her er kulturminnet Nordvika gård. Foreningen Nordvikas venner arbeider her med å ivareta og tilgjengeliggjøre denne plassen. Gården er opprinnelig en samisk rydning fra midten av 1700-tallet, og derfor regnes den som et automatisk fredet samisk kulturminne. Fra Nordvika går det sti sørover til Frostmoen og Sørvika, som her er forbundet videre med det store stinettet sør for Valnesvatnet (se tur til Eggesvik som finnes en annen plass på denne siden).

Om vinteren når isforholdene er gode er det flott å gå skøytetur på Valnesvatnet. Her kan man til og med gå seg en 10-vannstur mot Falkflågdalen før man skrår sørvest over alle vannene der og kommer ned i Isvika ved Litlvatnet (husk å gå bort til Urskarvatnet like ved og Litlvatnet nr 2 ved Nordvika for å få 10 vann på denne turen!).

Valnesvatnet var flere ganger i løpet av 1900-tallet planlagt oppdemmet og brukt til kraftproduksjon, men dette ble heldigvis aldri noe av.

Se egen side for skitur over Valnesvatnet via Kronlitoppen ned til Isvika. Se også egen side for turskøytetur.
Tilbake til innholdet