Børelva friluftsområde med Brennesodden, Elvefjorden og Djupfjorden - Turbading

Gå til innhold

Børelva friluftsområde med Brennesodden, Elvefjorden og Djupfjorden

Resten av Bodø

På tur i et «magisk» ukjent turområde ut til Brennesodden, Elvefjorden og Djupfjorden. Med urørt kystfuruskog og mulighet for varmt sjøvann!!

Ta av fra Fv812 mot Børvatnet ved bunnen av Elvefjorden. Følg veien mot Børvatnet til du ser ei informasjonstavle på høyre side av veien. Her er det plass til et par biler.

Herfra følges den brede stien innover skogen og over ei flott hengebru. Stien går fram til Elvefjorden ved utløpet av Børelva, ca 1 km fra p-plass. Her er det en flott raste- og badeplass på svabergene ved naustet. Det bringer fram gode minner tilbake til 2008 da jeg for ordentlig ble «turgal» - noen flotte familieturer hit. Disse svabergene er gode å legge seg litt ned på i sola. Skillet mellom Børelva og sjøen går her. Området er anonymt, selv om det er en del hytter på andre siden av Elvefjorden.

Aller mest anbefales en rundtur ut mot Leirvika, Djupfjorden og Brennesodden. Da anbefales det å ta av etter brua mot venstre og gå igjennom skogen ut til Leirvika. Det går ingen stier i dette området, og du kan møte på både tett skog og myr… men likevel går det greit å komme seg dit. Ytterst på Brennesodden er det noen veldig flotte svaberg du bare må få med deg om du først er i dette området (se på bildene!). Her er det også gode hoppemuligheter flere plasser.

Dette er et flott og til dels veldig lite brukt område, selv om det er ganske nært veg. På mine besøk her (sånn 7 ganger?) har jeg aldri møtt andre personer her!! Det er kun ute på sjøen med folk på båttur jeg har sett andre. De to holmene «Kvitingan» lever virkelig opp til navnet sitt – om du får øye på dem! Skavlhaugelva skal være et flott skue ved flom. Denne elva var det for noen år siden noen som hadde lyst å demme opp og bygge kraftstasjon i. Da ville det i så fall kommet en anleggsveg på den siden av fjorden. Området ville da mistet sitt villmarkspreg, selv om tilgjengeligheten pga veien selvsagt hadde blitt lettere. NVE avslo i 2013 planene fordi de fryktet en utbygging kunne ødelegget naturverdiene i området. Hele Brennesodden utenfor naustet ved Elvefjorden er derfor enda inngrepsfritt.

Børelva friluftsområde ble sikret i 1973. Det sikrede området er ca 1680 dekar. «Det er flotte badeplasser med sand og svaberg. Teltmulighetene er gode. Skogsområdene og fjellområdet bak har også store opplevelseskvaliteter (tatt fra inatur). Området er et større strand-, skogs- og fjellområde med variert natur. Mangfoldet i naturtyper gjør området særs opplevelsesrikt. På den store elvesletta er det fint å telte også for store grupper.» Småsei, torsk, hyse og kanskje en sjøørret kan bite på i dette området.

Sommeren 2014 teltet jeg en natt ute på Brennesodden. Det er virkelig et supert område for telting! Bare man dreier litt mot Djupfjorden har man ikke visuell kontakt med noen hytter på andre siden av Elvefjorden. 10. august går solen ned ca 2030 her. Vær oppmerksom på at det ikke er tilgang til drikkevann ute på Brennesodden – men om du går forbi Leirvika får du tak i det.

Eneste «forstyrrelse» var noen fiskende i en båt som kun var der 5 minutter. Flesteparten som besøker Djupfjorden kommer nok med båt fra hyttene på andre siden av Elvefjorden.

Sommeren 2021 ble det en ny tur hit på meg – en flott og veldig varm dag. Vanntemperaturen var da 27,4 grader inne i Leirvika! Det er ikke «fake news». Dog på et ganske grunt område. Litt lenger ut holdt fjorden 22,6 grader – og helt ute ved Brennesodden ca 20. Inne ved Elvefjorden var det rundt 17 grader.

Da stemmer det som sto i sakspapirene til den kraftutbyggingen som var foreslått: Djupfjorden skal kunne være 3-4 grader varmere inne i Leirvika i forhold til området ellers.

I august 2014 holdt vannet i Elvefjorden ved grensen til Børelva 14 grader mens det holdt 15 grader ytterst på Brennesodden.

Det gamle galleriet under her
Tilbake til innholdet