Tverlandet og Tverlandsmarka - Turbading

Gå til innhold

Tverlandet og Tverlandsmarka

Heggmoen og Tverlandet
Turkart (Tverlands-markas Venner)GPS-sporFinn kart
Etter at Tverlandsbrua åpnet har Tverlandet blitt en trivelig plass å gå eller sykle seg tur. Man kan velge om man vil holde seg til asfalt på det godt utbygde gang- og sykkelvegsystemet her, eller man kan rusle seg en tur i Tverlandsmarka. Stiene i Tverlandsmarka har de siste årene blitt godt opprustet etter en god jobb av Tverlandsmarkas venner. Det finnes mange rundturmuligheter i marka her. Det er også satt opp en del trimpostkasser, benker og noen bålplasser ved disse stiene.

Også på andre siden av Rv80 er det gjort en bra jobb med å ruste opp stiene. Sjurnakken og Vågnakken er godt besøkte turmål på denne siden, og har fått opprustet stiene sine de siste årene. Disse nås enklest fra Naurstadhøgda, hvor det også er en del parkeringsplasser. Se egen side for disse to turmålene. Tunnelstien med samlingsplassen Klatreberget er blitt flott opparbeidet de siste årene. På Klatreberget er det både gapahuker, sitteplasser og bålplass. Det er også mulig for barn å klatre litt.

Et alternativt startpunkt for en rundtur på denne siden er ved den gamle grusfotballbanen i Kringla. Her er det gode parkeringsmuligheter. Det går sti ned til Storelva / Daviddammen. Selv om Daviddammen visstnok skal være en populær badeplass er den altfor grunn til å svømme i. Dog er det fine svaberg der slik at dette nok er en fin plass for små barn.

Ovenfor fotballbanen går det en bred sti oppover marka (gammel lysløype), som etterhvert blir veldig våt flere plasser. Denne stien tror jeg ikke er blitt opprustet slik at man må ha med seg godt fottøy. Fortsetter man denne stien kommer man oppover Storelvdalen / Tørrisdalen. På toppen av denne dalen kommer man til en liten navnløs tjønn som har en fin odde hvor det passer fint å ta seg en stopp. Her er det mulig å ta seg et lite bad i behagelig vann (denne tjønna var vannløs høsten 2015). Videre mot øst kommer man til Nakvatnet. Dette er et litt større vann som det er mulig å bade i, men som har flere plasser hvor det er for grunt vann. Hvis man så går mot øst, passerer den første tjønna og går litt nedover kommer man til Sjurnakkvatnet. Dette er et spøkelsesaktig vann hvor det ser ut som vannet plutselig har synket med mange meter. Ihvertfall så det slik ut da jeg besøkte plassen. Området rundt vannet er heller ikke noe særlig. Herfra kan man følge sti tilbake mot bebyggelsen og utgangspunktet ved fotballbanen.

Nede ved «sivilisasjonen» har Tverlandsbrua gjort området fint egnet for rundturer via Hopen. Man går kun på gang/sykkelveg og gamle og nedlagte Rv80 på denne turen. Hopen er dog kanskje ikke plassen man vil gå på de dagene det er kveldssol, siden fjellene her skygger for solen. På Tverlandetsiden av Tverlandsbrua er det en holme som har blitt lettere tilgjengelig etter at brua ble bygget. Her er det satt opp noen hvilebenker og det er flotte solforhold. I tillegg er det fint å gå på svabergene ut mot sjøen. Vil man ta seg et bad er det muligheter for det også, selv om Saltfjorden er kjent for kaldt sjøvann. Da anbefales heller et av ferskvannene, som fort kan bli behagelige.
Tilbake til innholdet