Skagen - Store friluftsmuligheter i framtiden - Turbading

Gå til innhold

Skagen - Store friluftsmuligheter i framtiden

Sentrumsnært - med "den nære marka"
Turkart
GPS-sporFinn kart
Ytre Hernesskagen og Ny by Ny flyplass-området i Bodø sine muligheter for friluftsliv
 
Dette er et område som i dag er stengt for allmennheten. Men i forbindelse med at flyplassen i Bodø skal flyttes, og det skal bygges en helt ny by, er det viktig å vise hvilke muligheter området har i et friluftlivsperspektiv.

Ytre Hernesskagen har muligheten til å bli Bodøs nye bystrandområde! Området ligger mot vest og har flotte solforhold til alle døgnets tider. Det ligger flere strender som på flybilder framstår som hvite, selv om de er noe fylt opp med stein i dag. Steinen ser ut som en enkel oppgave å fjerne. Med gangvei og sykkelvei i egne adskilte løp ut til området vil adkomsten bli bra. Det bør ikke gå åpen bilveg utover dit.

Området er forøvrig i tillegg til strand, vann, sol, padling og friluft med mer også godt egnet for «fly-spotting».

I tillegg er det viktig at Bodøsjøen friluftsområde «forlenges» så langt som mulig mot dette området (noe som på skisser ser ut som mulig å gjøre forbi Skanseholmen og helt til Ebbskjæret). Drømmen hadde selvsagt vært et sammenhengende friluftsområde på utsiden av rullebanen (det er jo veldig flott også ved Langholmen, Buholmen og «Bodø-vika») - med rundturmuligheter - men man må nok innse at dette blir vanskelig med rullebanen veldig nært. Derfor er det ekstra viktig å tilgjengeliggjøre det som er mulig!

Flyplassen og den nye byen skal selvfølgelig uansett bygges. Men jeg mener det er viktig helt fra starten i prosessen at dette området ikke forutsettes stengt, men heller forutsettes åpnet opp som friluftsområde/strandområde. Området ligger imellom inntegnet ny terminalkai og den nye rullebanen, på utsiden av taksebanen. På skissene er området beplantet men fylt igjen.

Hvis det underveis f eks pga sikkerhetskrav viser seg at dette ikke er mulig, så er det ikke mulig. Men da har man i hvert fall prøvd.

Se forøvrig også noen bilder av et flott område ved Hangåsbukta, fra flyshowet i 2019.
Tilbake til innholdet