En oversikt over hoppeplasser og stupeplasser i Bodøområdet - Turbading

Gå til innhold

En oversikt over hoppeplasser og stupeplasser i Bodøområdet

Bading
Sist oppdatert januar 2018.

Særlig for ungdommer (men også actionsøkende voksne) har jeg laget en interessant side! Hoppeplasser / stupeplasser kan defineres som plasser hvor vannet er så dypt at man kan hoppe i vannet uten å slå seg. Engelsk oversatt heter det cliff diving (klippestuping, som nok dog relaterer til i hovedsak ganske store høyder). Her er det tips om plasser i Nordland (særlig Saltenområdet) hvor mulighetene ligger tilrette for hopping og stuping i vannet fra bakkehøyde på 0 cm til over 10 meters høyde. Først bør du lese litt om sikkerhet når man skal hoppe eller stupe. Her er det mye å tenke på før du kaster deg utfor. Nedenfor teksten på denne siden er fotogalleri med bilder fra mange av hoppeplassene. Veldig mange av plassene finnes som egne turmål andre plasser på siden, med både kart og gps-spor tilgjengelig. Lurer du likevel på hvor en plass er, send meg en mail og spør.

Høyder oppfattes ulikt fra person til person. 3 meter kan være høyt for noen, mens andre synes det ikke er noe høyt. Ved 5 meter kiler det nok i magen hos det store flertallet av befolkningen. Selv er det høyeste som jeg har hoppet fra rundt 6 meters høyde (hoppeplass ved Tussvatnet, ikke nøyaktig målt). Så jeg er ingen ekstremhopper selv.
Jo høyere høyde, jo større krav til vanndybde og sikkerhet! Alle plasser må visuelt og også helst fysisk - ved at man svømmer i vannet før man hopper - sjekkes på nytt hver gang man er der.

I Bodø-området finnes det mange gode hoppeplasser både i ferskvann og sjø. Sentrumsnært har man moloen, hvor det er mulig å finne seg en plass. Ved Rønvikfjellet så har Øvre Vollvatnet en stein som er fin å hoppe fra. Her må man hoppe på skrå ut mot høyre for å få nok dybde. Svartvatnet like ovenfor har flere aktuelle hoppeplasser på bergene og på demningen lengst inn ved det gamle utløpet. I Vågøyvatnet kan man også hoppe fra demningen. Det er også en stein som kan hoppes fra utenfor stibakken like ved stranda. Noen har også laget til en hoppestokk på østsiden av vannet! Soløyvatnet er for det meste for grunt til å hoppe i, men det er mulig å hoppe fra brygga ved Vasshauet. Futelva har flere aktuelle hoppeplasser, både fra land langs elva ovenfor Manndjupålen og fra brygga ved Manndjupålen. Nedenfor her er elva for grunn.

Tussvatnet, ca 3 km gange fra Arlia, har topp hoppeforhold fra steinformasjonen Tussen. Man må gå opp fra baksiden av Tussen. Her har man hoppemuligheter fra bakkehøyde til ca 6 meters høyde. Eventuelt kan man kanskje være dristig nok til å klatre helt til toppen av Tussen (over 10 meter) og prøve lykken derfra. Her må man imidlertid være en ordentlig våghals, siden man må treffe helt rett i vannet, så dette anbefales absolutt ikke! Det er også vanskelig å klatre opp. Det ukjente Kalkfjellvatnet / Johanvatnet oppe på Kalkfjellet har to fine hoppeplasser. Idyllisk vann hvor man nesten garantert er alene. Bergene ved Bratten har flere aktuelle hoppesteder fra svabergene (veldig kaldt sjøvann).

Oppe ved Heggmoen er det mange aktuelle hoppeplasser med muligheter for gode vanntemperaturer. Klubbvatnet har i hvert fall tre plasser. Den første er ved stien like før man begynner på «trestien», hvor man kan hoppe ut over et tre med en høyde på ca 4 meter. Rett overfor her er det et berg (7-8 meter høyt) som så bra ut da jeg svømte bort dit. Dette er imidlertid ikke sjekket. Ved den idylliske odden er det gode hoppemuligheter i lave høyder. Det høye berget ovenfor odden kan ikke brukes til hopping! På østsiden av Klubbvatnet, hvor det er ganske utilgjengelig, så det på en skøytetur ut til å være flere aktuelle hoppeplasser med ganske stor høyde. Nabovannet Kristivatnet har minst like mange hoppeplasser. Innerst i nordenden er det en fin liten vik med et berg på ca 3 meter som er fint å hoppe fra. Det er hengt opp et tau like ved slik at man slipper å svømme tilbake inni vika om man vil hoppe flere ganger. På østsiden av Kristivatnet er det i hvert fall to berg med hoppemuligheter, pluss gode muligheter fra lave høyder. Lignende på vestsiden av vannet, med flere ulike hoppemuligheter.
Den minste av Bladtjørnan (på stien mellom Kristivatnet og Langvatnet, ikke stien mot Sørfjorden) har et fint berg med hoppemulighet på 1 – 2 meter. Den andre Bladtjørnan har et veldig høyt berg hvor det muligens er hoppemuligheter (ikke sjekket ut)! Langvatnet har også noen hoppeplasser. Nedenfor Langnesbu, ved Sørfjorden, er det supert å hoppe i havet fra ca 2 - 3 meter, avhengig av flo og fjære. Det er fint å kombinere leie av Langnesbu med noen bad og fiske her. I Heggmokulpen er det akkurat mulig å hoppe fra en stein ute i kulpen. Etter hva noen fortalte meg er det innerst ved Innervatnet (ikke så langt unna der elva kommer ned fra Klubbvatnet) en plass med hoppemuligheter fra 14 meters høyde (!). Gikk forbi der en gang, og syntes det var for høyt for meg, selv om høyden kanskje faktisk er noe under 14 meter :-) I Vatnvatnet er det hoppemuligheter ved Strupen og langs bergene mot veien. Mest tilgjengelig i Vatnvatnet er hoppemulighetene fra Forskaia, ikke så langt unna Rv 80.
I kulpen ved Langvasselvfossen er det mulig å hoppe både fra steinene like ved fossen og fra kanten (sjekk alltid dybden først). Ekstra flott i en fossekulp! Oppe i Langvatnet nedenfor Erlingbu er det noen fine berg som kan hoppes fra. Ute på «rundingen» ved Rundvatnet er det hoppemuligheter fra ganske store høyder! Store Svartvatnet har også noen aktuelle lavere hoppeplasser.

I Mjønesskardet er det hoppemuligheter fra det jeg har benevnt som «vann 6» (se tursiden for Mjønesskardet). Ved Lille Bahamas er det muligheter fra berget utenfor stranden.

Ved Festvåg er det fine hoppemuligheter i det ofte varme Langvatnet (høyde 2 – 3 meter). Fra de fine bergene ved Mjellevatnet er det hoppemuligheter fra bergene (lav høyde). Skarrvatnet like ved veien har noen berg med ganske stor høyde hvor det skal være mulig å hoppe. Den navnløse nabotjønna til Skarrvatnet har lavere hoppemuligheter fra bergene, kort gåtur fra parkeringsplass.
Danmarksvatnet opp mot Mjellefjellet (navn jeg har gitt vannet) har hoppemuligheter fra noen berg. Nonsvatnet har muligens hoppemuligheter fra et berg, men dette må sjekkes nærmere ut. Nordlivatnet har veldig gode hoppemuligheter. I den sørvestvendte vika er det noen høye berg med mange hoppemuligheter. Her er høydene til dels veldig høye – altfor høye for meg. Man kan selvfølgelig også gå lenger ned på platåene og ha mindre høyde om man vil. Bergene på sørsiden av vannet har enda flere muligheter for de som vil teste de ut. Steigtindvatnet har også store hoppemuligheter på sørsiden av vannet. Disse i høyder helt opp mot 10 meter. Hvis man skal gå til dem er letteste veg å gå fra Skaug. Merk at plassene ved Festvåg ikke er helt «lovlige» pga drikkevannsrestriksjoner, som lokalbefolkningen dog ikke tar 100 % på fine dager. Det er litt for galt å ha restriksjoner på et så stort område med behagelige vanntemperaturer for et tross alt så lite vannverk. Her burde inntaket vært flyttet!
Ved Skauskardvatnet er det flere ulike hoppeplasser i mange ulike høyder (også over 10 meter høye!). En tur hit anbefales utpå sommeren.

På Kjerringøy kunne jeg ikke se så mange hoppemuligheter ved besøk der. Brygga inne i Øyjorda ved Nevelsfjorden er dog et fint alternativ.

Ved bergene i området Bremnes – Geitvågen er det nok flere plasser med hoppemuligheter for de som vil sjekke de ut. I Geitvågen er det hoppemuligheter fra kanten av det oppdemmede bassenget.

På Straumøya er det hoppemuligheter på sørsiden i Svartvatnet. Sjekk dog ut dybden her først, slik som på alle plasser. For flotte hoppemuligheter i sjø i et mindre kjent område anbefaler jeg å sjekke ut området ut mot Brennesodden i Elvefjorden (se bilder i galleriet). Langs Børvatnet i samme område er det en plass man kan kaste seg i vannet med en høyde på 1-2 meter. Ved utløpet av Valnesvatnet er det et fint berg man kan hoppe fra, men her bør man sjekke at elva er stor nok (men heller ikke for stor slik at man blir tatt av strømmen ned mot Valnesfossen). Denne hoppeplassen er synlig fra Fv17. Lengre inn i Valnesvatnet på sørsiden er det noen veldig høye berg hvor det muligens er hoppemuligheter. Ved den tilordnete fiskeplassen ved Djupvatnet er det hoppemuligheter fra gjerdet/berget på ca 2 meters høyde. Ved Gjælentunet kan man hoppe fra båtbrygga som er lagt ut om sommeren. På Svabergøya kan man hoppe fra svabergene.

Ved Bjørndalsvatnet oppe på ukjente Blåfjell så det ut til å være fine hoppemuligheter fra et berg. Ved Kykkelvatnet kan man hoppe fra badebrygga på det utrolige fine området grunneieren har laget til. I Evjen kan man hoppe fra brygga der.

Det er hoppemuligheter langs gamle Rv80 i Hopen, både fra berg og brygge. Ikke det området som gir best badeglede, men mulighetene er der. På holmen ved Tverlandsbrua skal det også være mulig å hoppe uti.

Etter denne gjennomgangen ser man at mulighetene for de som liker å hoppe og stupe er veldig gode i Bodøområdet! Om det er noen som vet om flere plasser (gjerne i hele Nordland!) tar jeg gledelig imot tips.

Utenfor Bodø kommune er det flotte hoppemuligheter i Skaft i Valnesfjord. Her er det laget til et flott stupebrett med høyde på ca 4 meter (høyde avhengig av flo og fjære). Lengre opp i Valnesfjord så kom jeg engang forbi Djupvatnet, hvor det ser ut til å være gode hoppemuligheter fra til dels høy høyde på vestsiden av vannet. Dette skal sjekkes ut engang! Tjønna oppe på Gjemgangkoppen i Fauske ser ut til å ha fine hoppemuligheter fra bergene på sørsiden av vannet. Gunnhildvatnet i Saltdal er det perfekte valget for de som kjører forbi på E6 og vil ta seg et hopp eller bad. Her er det laget til et stupebrett med to høyder på 2 og litt over 5 meter. Stupebrettet er dog ganske slitt, så vi får håpe at noen ildsjelder pusser det opp. Tildels ekstremt høye hoppemuligheter ser det ut til å være på norsiden av Øvervatnet ved Fauske, i nærheten av Storvika. Dette er et utilgjengelig område hvor man eventuelt må ha båt og kanskje klatreutstyr for å sjekke ut :-) Lignende ved Botnvatnet i Saltdal, som har flere veldig høye områder. Vær dog obs på restriksjonene på dette vannet.

I Ranaområdet er det få hoppemuligheter sammenlignet med Bodø, men endel muligheter er det. Stortjønna på Båsmofjellet har en fin plass med høyde på ca 3 meter. Man kan skli ut i "vannsklikulpen" ved Tortenkøta.  Ved Ågadammen er det en hoppeplass fra land ikke så langt fra E6. På Alteren er det mulig å hoppe fra et berg ved Slettaelva.

Det er mange som bruker å hoppe ned i Revelen fra brua på Svenskveien like ved E6. Lignende ved friluftsbrua et par hundre meter unna, som er populær å hoppe fra. Sommeren 2014 tok dette helt av, med stor aktivitet. Ellers har jeg hørt snakk om en plass ved stranda på Alteren hvor man kan hoppe fra et tak med høyde på ca 10 meter, men dette høres ikke helt lovlig ut. I Kristentjønna er det mulig å hoppe over et tre og ut i vannet. Dette er testet ut, og er godt mulig. Bare hopp langt nok ut. Utenfor Dalselvstranda (holmen utenfor Badstuvika) er det høye hoppemuligheter. I Svarttjønna ovenfor Ytteren er det muligens muligheter fra bergene. Ved Aurlipørla på Røssvoll er det laget til et tau med hoppemuligheter ned i kulpen der. I Straumbotn er det mulig å hoppe fra båtbryggen.

                                           

Utenfor Mosjøen skal det finnes en hoppeplass ved Jomfruremma på 4-5 meters høyde. Ved fjellskråningen like ved Søttar tunnel på Fv78 skal det være plasser med stor høyde. Et lite skrev over autovernet og du har umiddelbart tilgang til stupbratte klipper med høyder fra 10-14 meter. Med full fjære stiger høyden ytterligere to meter. I Fustvatnet kan man hoppe fra badebrygga ute i vannet.

Har du tips om flere plasser, send meg en mail.
Tilbake til innholdet