Evjenrunden med Nattmålstuva - Turbading

Gå til innhold

Evjenrunden med Nattmålstuva

Resten av Bodø
Evjen er et forholdsvis lite kjent turområde, ca 40 km fra Bodø og 3 km fra Saltstraumen. For å komme hit tar man til høyre mot Evjen i kryss der Fv812 Kulturveien går mot venstre fra Fv17. Herfra kjører man til Vanntårnet, hvor det er tilrettelagt parkeringsplass for en del biler. Det er også mulig å parkere på den store parkeringsplassen ved Tuvlia (skiltet rute fra Fv17). Nede i Evjen er det dessverre veldig dårlig med parkering.

Lokalbefolkningen har her de siste årene gjort en flott jobb med kvisting og merking av stier. De har også fått laget et flott turkart over området - som viser stiene på en fin måte.

Nattmålstuva er 174 meter høy – og høyeste punkt på denne runden. Fra Evjen er det 1,6 km og fra Laukeng 4,7 km hit. Like før man kommer opp på Nattmålstuva er det flott utsikt ned i Sunnstraumen. Andre naturlige plasser å gå via er Evjen, hvor det er laget til en flott gapahuk med samlingsplass, Akselskar, Kvitliheia og Storåsen. En rundtur i dette området fra Vanntårnet er 6,9 km. Man har blant annet flott utsikt mot Børvasstindan, Åselidalen, Fjell- og Marvollvika og Åselistraumen fra denne rundturen. Fra Storåsen har man i tillegg flott utsikt til Saltstraumen. Fra Laukeng er det 1,5 km til Storåsen, og fra parkeringsplassen ved Tuvlia 800 meter.

Hvis man vil ha en enda lengre tur er alternative startsteder Laukeng, Saltstraumbrua, Tuvlia og Marvoll. Skiltet turløype starter ved trafokiosken på Laukeng. Her håpes det for øvrig at de flotte infoskiltene ved Tuvlia også kan fornyes i likhet med skiltene på Evjen – siden Tuvlia-skiltene for tiden er veldig slitte.

Ved stiene på Evjen står det også en åpen hytte, kalt Elghytta. Jeg er litt usikker på om denne er åpen for alle – men merkingen går inn til hytta, så jeg tror det – dette er en flott stopp langs ruta! Det er ellers satt ut benker flere plasser langs denne runden.

Til sist litt informasjon om Evjen tatt fra lokalsiden deres:

«På Tuv og Evjen er det funnet spor etter bosetninger fra eldre steinalder, datert til ca. 11000 år før vår tid. Funnene som er gjort her, gjør dette området til en av Norges første boplasser/aktivitetsområder etter den siste istid. Evjen ligger sørvendt til og har store arealer med dyrkbar mark, og funn tyder på gårdsdrift her før vikingtiden rundt år 800. Fisket spilte også en stor rolle for folket i Evjen i tidligere tider, her kan nevnes klippfisktørking og frakting av fisk.»
Tilbake til innholdet