Hatten i Sila - Turbading

Gå til innhold

Hatten i Sila

Rana og Helgeland
Høyde: 536 moh, med ca 520 meters stigning. Startpunkt ligger på 10 eller 30 moh.

Lengde tur/retur: Ca 5 km, avhengig av nøyaktig rute man velger.

Tidsbruk: 1,5 – 3 timer

Vanskelighetsgrad: Medium

Parkering: Enten oppe ved Silavatnet eller like etter brua etter at man har kommet ut av Silatunnelen på Fv17.

Rutebeskrivelse via Silahompen: Man går over hengebrua ved utløpet av Silavatnet. Herfra følger man tydelig sti oppover og igjennom hovedbålplassen i Sila. Like forbi her viser et skilt hvor man går mot Hatten. Etter hvert går man på en merket rute oppover i skogen. Det er tidvis bratt, men aldri veldig vanskelig. Ca halvveis i lia, hvor det heter Silahompen, er det plassert en turpostkasse med turbok man kan skrive seg inn i. Etter hvert kommer man over tregrensen og ser «fortoppen», som ligger på ca 420 moh. Her er det en nyetablert varde med flott utsikt ned til Sila og Silavågen!

Videre til selve Hatten, 536 moh, er det ca 700 meter i en østlig retning. Denne ruten er umerket. Før man kommer til høyeste punkt passerer man steinen Osten (som fikk skilt i 2016!), hvor det er lagt ut turbok nr 2 på denne turen.

Rutebeskrivelse fra brua: Start ved hyttevegen Hønåga. Følg skilting og merket sti mot Smaltind. Etter at man har passert elven Tverråga og kommet opp på første berg, følger man ikke merking mot Smaltind, men merking som tar av opp mot venstre. Denne følger bergene over hyttene i en nordøstlig retning og snirkler seg etter hvert oppover igjennom skogen og videre opp mot fortoppen til Hatten.

Utsikt: Fra fortoppen til Hatten har man ekstra fin utsikt ned til Sila og Silavågen. Dette ser man ikke fra høyeste punkt på Hatten, men til gjengjeld har man «vill» utsikt innover mot tindene innenfor Silavatnet. Smaltind og Breitind er også ekstra markant i sikte herfra.

Annet: Like ved hengebrua er det laget til en flott bålplass ved vannet. Den største bålplassen er dog enda noen hundre meter lenger opp. Her er det sitteplasser til mange. Flere år har lokalbefolkningen satt ut juletre med lys her.

Fra toppen på 536 kan man gå videre til høyde 722. Her oppe er det veldig få turgåere som går. Vil man gå videre blir det veldig steinete og noe ulendt. Men mulig at det ved helt tørre forhold går an å komme seg opp til 734-tjønna og videre opp til den flotte kommunegrenseeggen imellom Breitind og Tortenviktind?

Lokalbefolkningen og hytteeierne har til glede for alle turgåere de siste årene laget til mange ulike turstier i Sila. Merk at teksten på turskiltet til Hatten er noe unøyaktig. Selv om ruten vises til høyde 536, sier teksten er toppen er der fortoppen er, på ca 420 moh.

Tilbake til innholdet