Straumøyas vann og strender - Turbading

Gå til innhold

Straumøyas vann og strender

Resten av Bodø
Ute etter et bad i behagelig vanntemperatur, en rusletur i et lettgått område eller en liten kjøretur for å komme deg litt ut fra byen?

Dra til Straumøya!

Straumøya er en stor øy på ca 30 kvadratkilometer med gode turmuligheter i et flott turområde. Øya omgrenses av Saltstraumen, Sundstraumen, Beiarkjeften og Saltenfjorden på de ulike kantene. Snøen forsvinner tidlig fra Straumøya.

Vannene som finnes på øya heter: Seinesvatnet, Svartvatnet, Gangvatnet, Langvatnet, Rangsettjørna, Husvatnet, Middagsvatnet, Durmålsvatnet og Skivikvatnet. Det er også en fin kulp på øya!

Gangvatnet, som ligger like ved vegen, er veldig fint å ta seg et bad i. Temperaturen her er ofte fin. Den vanligste plassen å ta seg et bad er ved odden på veg-siden av vannet. Enda finere er det på andre siden av vannet, sørsiden. Her er det fint svaberg, bålplass og en odde som er fin å svømme ut til. Det er også fint å svømme over vannet til andre siden og tilbake igjen. Sommeren 2015 ble det satt ut en badebrygge i Gangvatnet, noe som er et flott tiltak!

Fra Gangvatnet er det ganske kort å gå innover til Langvatnet. Her kommer du inn i naturreservatet på Straumøya. Langvatnet er et grunnere vann, men det går akkurat å bade der også. Begge disse vannene når temperatur opp mot 20 grader eller over på fine sommerdager. I slutten av mai 2013 holdt Gangvatnet 18 grader og Langvatnet 19,6 grader. Dette var dog en ekstremt tidlig varmeperiode, vanligvis når nok ikke disse vannene slike temperaturer før i slutten av juni ved godværsperioder.

Rusler du 5-600 m østover fra Langvatnet (ca 1,5 km fra parkeringsplassen ved Gangvatnet) kommer du til Middagsvatnet. Dette er et lignende vann som Langvatnet, med fine svaberg noen plasser rundt vannet. Vannet er grunt, men akkurat dypt nok for å svømme i om du velger rett plass. I slutten av mai 2013 holdt vannet 20,6 (!) grader, og vi svømte minst en halvtime i det. Nabovannene Husvatnet og Durmålsvatnet er myrvann som ikke passer til bading.

Skivikvatnet, som ligger langs skogsveien fra Hellevik, er et greit markavann på Straumøya. Her er det både bålplass og brygge. Seinesvatnet er et grunt vann på vestsiden av Straumøya. Litt for grunt til å svømme i. Jeg testet dette ut ved den store steinen en sommer. Rangsettjørna er en myrtjønn som er for grunn til å svømme eller fiske i.

Inne i skogen på øya ligger det en fint tilrettelagt turplass med sin egen kulp! Her er det bålplass, sitteplasser og leker for barna. Se i fotogalleriet for bilder derfra. Et fint navn på denne plassen må jo være Aspenkulpen (Aspen er et nærliggende navn i området).

På nordsiden av Straumøya er det noen fine sandstrender, blant annet Kvalvika, Teinsvika og en strand uten navn. Like ved veien ligger den flotte Hellevikstranda (Store Hellevika). Videre bortover mot Straumsjøodden er det flere flotte strender.

Merk at vanntemperaturen i sjøen ved Straumøya er ekstrem kald! En dag med 30 i lufta sommeren 2018 holdt ferskvannene 21 til 23 grader mens vannet på Hellevikstranda holdt 11 grader! Alle ferskvannene på Straumøya oppnår med andre ord fine temperaturer i finværsperioder, mens sjøen holder seg kald…

Midt på Straumøya ligger Straumøya naturreservat. "Området er vernet for å bevare et viktig våtmarksområde med stor regional verneverdi, særlig på grunn av områdets ornitologiske, myrbotaniske og limnologiske betydning, og dets funksjoner som trekk- og hekkeområde for fugl". Både Seinesvatnet, Husvatnet og Dugurdsvatnet (Durmålsvatnet) har, trass i sur humuspåvirkning fra omliggende myrer (humussjø), et høgt nærings- og kalkinnhold. Dette er en sjelden innsjøtype som gir området stor limnologisk verneverdi."

Heldigvis ble planene om vindkraftverk på Straumøya skrinlagt i sin tid. Særlig fra Bodø ville dette skjemmet utsikten sørover betydelig, i tillegg til alle ødeleggelsene det ville medført på øya.

Det er også noen fine fjellturer og skogsturer på Straumøya, de har fått sine egne sider.
Tilbake til innholdet