Sandjordløypa - Turbading

Gå til innhold

Sandjordløypa

Skiturer
Sandjordløypa er den minst brukte skiløypa til Erlingbu. Her går man i utkanten av jorder og igjennom skogen oppover mot Erlingbu. Nederst i løypa passerer man også noen hytter.

Enklest utgangspunkt er fra Arlia parkeringsplass. Herfra følger man skiløypen til første kryss, og tar venstre oppover. Oppe i lia krysser man over Kålhusveien og fortsetter oppover. Ca midt i løypa kommer man til et løypekryss hvor man kan gå over til Trolldalsveien eller Kålhusløypa om man vil. Her er det også en spennende «tregapahuk», sitteplasser under tak oppe i treet. Disse er sannsynligvis brukt til jakt av grunneierne om høsten, men passer flott for turgåere å ta en stopp ved resten av året.

Ovenfor her kommer man til Sandjordløypas vanskeligste punkt, noe som gjør løypa ganske utfordrende for de som vil gå med pulk. Løypa følger i noen hundre meter et humpete bekkefar, hvor man ofte i realiteten har valget mellom å gå på skrå på siden eller i selve bekken. Når dette punktet er passert er man oppe ved Furumoen, hvor furuen tar over og utsikten slipper til. Her er det flotte rasteplasser rundt omkring.

Ca 1,5 km før Erlingbu kommer man inn på hovedløypa som man da følger oppover de siste bakkene mot Erlingbu. Lengden til Erlingbu fra parkeringsplassen på Arlia er 5,2 km hvis man går Sandjordløypa.
Tilbake til innholdet