Erlingbu - Turbading

Gå til innhold

Erlingbu

Skiturer

Erlingbu er uten tvil det mest populære skiturmålet blant folk flest i Bodømarka. De fleste som går på ski i Bodøområdet tar seg noen turer hit i løpet av vinteren, så lenge skiføret er bra. Erlingbu ligger like innenfor grensa til Sjunkhatten nasjonalpark – Barnas nasjonalpark, og bruker å holde åpent i helgene fra januar og fram til påske, avhengig av skiføre. Klassikeren er å stoppe på Erlingbu og varme seg med en varm havresuppe og kanskje en sjokolade og medbrakt niste. Prisene er hyggelige, varmen god og vinduene ofte duggete på Erlingbu. Det er BUL Bodø (bondeungdomslaget) som holder Erlingbu åpent, og gjør en bra jobb med det.

Det er mange løyper og stier som fører til Erlingbu. Den mest populære har tradisjonelt sett vært «hesteløypa» Veggliveien fra Heia, hvor de første 2 km er både skiløype og hesteveg. Denne har nå heldigvis fått avløsning.

I løpet av 2013 ble det bygd en ny og stor parkeringsplass ved Sandjordelva, til erstatning for den gamle ved Heia. Denne har plass til mange biler, og har muligens nok kapasitet til og med på ekstra fine søndager i vintersesongen (?). Det vanlige har vært at bilene på slike dager har parkert på Soløyvannsvegen.

Herfra går det en ny og bred trasè oppover til Furumoen. Løypen er bygget bred nok til at tråkkemaskinen kommer til her, slik at det i framtiden vil bli kjørt opp løype. Ovenfor Furumoen vil det ikke bli kjørt opp løype, her blir det slik som det har vært, altså «selvtråkket» løype av skiløpere.

De andre alternativer for å komme seg til Erlingbu er mange. Trolldalen, 5 km til Erlingbu, er en fin løype som også går oppover til Furumoen og slutter seg til de andre løypene der. Fra den like store parkeringsplassen på Arlia har man fire muligheter. Kålhusløypa og Sandjordløypa, begge 5 km til Erlingbu, er løypene om man vil gå utenom de store mengdene med skigåere. Men også disse løypene kan være godt besøkte på fine dager. Løypa forbi Tussvatnet, 6 km til Erlingbu, er ofte preget av at folk har gått på føttene til Tussvatnet, men er en fin tur likevel. Denne anbefales ikke med pulk, siden det er et bratt stykke opp til Pundlihumpan fra Tussvatnet. Fra Arlia kan man også følge løype ned til bueskytterbanen og videre mot Kvalvågveien opp til Ørnvassbu (som også bruker å holde åpen om vintrene). Videre her må man gå over Hopsfjellet og renne ned mot Erlingbu, totalt ca 12 km. Et alternativ for å gå til Erlingbu er fra Skihytta (ligger like ved Soløyvannsvegen, også åpen om vinteren) via Langlia og Bostoliskardet, ca 10 km. Bostoliskardet (se egen beskrivelse) kan man velge å gå over fra alle løypene som er forbundet med Furumoen. Man kommer også forbi Erlingbu fra løypen som kommer helt fra Hopen. Se boken «På tur i Bodø» for grundigere turbeskrivelser av disse rutene.

Det eksisterer et større antall muligheter for rundturskombinasjoner imellom disse løypene! Det skal egentlig godt gjøres om man får prøvd ut alle disse på en vinter, selv om man er en hyppig skiløper. Enda bedre skal det bli, ved at det endelig skal bli en ordentlig løype hele «Soløyvannet rundt», som blir å forbinde løypene på en enda bedre måte.

Sommerstid er det flott å gå i løypene opp til Furumoen. Ovenfor Furumoen er det mye myr, slik at man eventuelt må være godt skodd om man vil gå helt til Erlingbu om sommeren.

Et velkjent syn i Bodømarka; Erlingbu i sikte!
Tilbake til innholdet