Tortenviktind - Turbading

Gå til innhold

Tortenviktind

Rana og Helgeland
En gammel turklassiker for Rana og Helgeland, nå med et nytt ruteforslag!

Høyde: 1027 moh, med ca 1050 meters stigning. Startpunkt ligger på ca 20 moh. Start fra Sila og opp på Smaltind og Breitind gir ca 1200 meters stigning tur/retur.

Lengde tur/retur: Ca 14 km fra Flostrand og Ca 10 km fra Sila.

Tidsbruk: 4,5 timer og oppover.

Vanskelighetsgrad: Høy.

Parkering: Følg Fv17 ca 15 km fra Utskarpen til Flostrand. Her kan man parkere ved grendehuset. I Sila parkerer man på den store parkeringsplassen ved starten av hyttevegen Hønåga (rett etter at man har kommet over brua etter Silatunnelen).

Rutebeskrivelse fra Flostrand: Fra grendehuset går man nordvestover igjennom enkel skog opp mot fjellsiden. Nesten hele turen går på snaufjell. Man skal ikke følge merket sti mot Tortenkøta, men gå opp til Sautuva 261 moh. Videre går man nordvestover til ryggen sør for 697-tjønna og like nord for tjønna på selve ryggen. Her er man på ca 800 høydemeter, og stigningen opp på selve Tortenviktind begynner. Denne er bratt og småsteinete men er likevel grei å gå opp.

Rutebeskrivelse fra Sila: Dette er den korteste trasèen til Tortenviktind, som også går via to andre topper!

Følg merking mot Smaltind, se gjerne på det flotte turskiltet ved parkeringsplassen. Trasèen følger naturen og fjellsiden oppover bergene imellom Smaltind og Brensla. Man går opp på sørsiden (høyresiden) av tinden og skrår etter hvert rett vestover (venstre) opp på selve Smaltind. Det er småbratt noen plasser, men ingen plasser som oppleves altfor harde. Fra toppen går man ned i skaret imellom Smaltind og Breitind, ca 40 høydemeter ned. Vil man ikke gå opp på Smaltind kan man skrå av mot høyre ca 40 høydemeter før toppen.

Videre går man forbi en liten tjønn og starter oppstigningen til Breitind. Følg vegetasjonen (mose) litt til venstre (vest) for toppen. Skrå øst (høyre) der du selv synes det er best, og du har kort igjen til Breitind.

Fra Breitind må man litt ned før man følger den veldig flotte kommunegrense-eggen imellom Rana og Lurøy østover mot Tortenviktind. Her er det flere plasser bratt ned på begge sider. Derfor kan eggen sikkert være skremmende for de som er redd for høyder, men går helt greit å gå for de som ikke har høydeskrekk. Det er et par småekle partier langs eggen, så vær uansett forsiktig.

Man kan også gå til Tortenviktind via Tortenkøta og «badeområdet» der. Start da på den store utsprengte parkeringsplassen et stykke forbi Flostrand og følg merking mot Tortenkøta. Etter hvert går man videre oppover fjellsiden over Mellafjellet før man møter på 800-ryggen.

Utsikt: Veldig flott utsikt både ut mot kysten og inn i fjellverdenen på innlandet. Ved god sikt kan Lofotveggen skimtes mot nord. Mot vest og sør ser man store deler av Helgelandskysten og mot øst kan man se helt til Sverige.

Annet: Kommunegrense-eggen imellom Breitind og Tortenviktind har potensiale til å bli en ordentlig turklassiker! Denne er veldig lite brukt og kjent fram til nå.

Kommunegrensen imellom Rana og Lurøy går midt igjennom 1023-toppen. 1027-toppen er kun inne i Lurøy kommune.

Trasèene gir om man har en ekstra bil gode muligheter for en rundtur.

Tortenviktind er også en flott skitur (obs ikke fra Sila). Det er et innbydende terreng for nedkjøring samtidig som også «lusekjørere» kommer seg greit ned. Merk at selve toppen kan være isete. I dette sørvendte området kan man bli ordentlig brun på senvinteren!

Ved oppstigning fra Flostrand kan man velge å gå opp på to andre tinder. Melkåtind (Mjølkåtind, 973 moh), som er den letteste å bestige vinterstid og Polltind (1019 moh).

Tortenviktind og området har sitt eget sagn som forklarer hvorfor fjellet er så nakent – Ut av Brændstel i Sjonen stiger en tind…(se i boken «Ut på tur : 52 turforslag på Nord-Helgeland» av Tor B. Håkonsen. Boken ligger gratis ute på Bokhylla.no.
Tilbake til innholdet