Klettkoven - Turbading

Gå til innhold

Klettkoven

Resten av Bodø
Bli med til en annen planet! Slik føles det nesten å komme opp på toppen av Klettkoven...

Høyde: 830 moh, med ulik stigning etter hvilken rute man velger. Startpunkt fra 0 til 330 moh.

Lengde tur/retur: 12 km og oppover etter rutevalg.

Tidsbruk: 3 timer og oppover

Vanskelighetsgrad: Medium

Parkering: På Støvset er det dårlig med parkeringsmuligheter, men man kan parkere på rasteplass på «bysiden» av Støvsetbrua. Ovenfor Misvær er det parkeringsplass på ca 330 moh et par hundre meter før Rognlivatnet. Dette er en privat hytteveg med bompenger som åpner utpå sommeren (heter Tverrlivegen). I Breivikdalen er det parkeringsplass ved Storvatnet (285 moh), på nok en privat hytteveg med bompenger som åpner på sommeren. I Skjerstad er det best å parkere ved kirken. På Høgset er det få parkeringsplasser, men man finner seg sikkert alltids en plass langs vegen her (om ikke er det godt med parkering ved campingplassen / fotballbanen). Plass til sykkel er det alle plasser.

Rutebeskrivelse: Turen til Klettkoven har minst 5 ulike startmuligheter, og derav et stort antall rundturmuligheter (alle merket av på Finn kart-linken, zoom deg inn og ut).

Fra Støvset er det mulig å følge anleggsvegen helt opp til toppen. Denne er av god kvalitet, og kan godt sykles.Høff

Vegen er ikke åpen for alminnelig ferdsel med bil, slik bruk av den må i så fall avtales med grunneierne på Støvset. Høyeste punkt er bakerst, ca 500 meter forbi tårnet om man ankommer anleggsvegen. Ved ankomst langs anleggsvegen ser det mest ut som at man ankommer en utenomjordisk plass…

Like ovenfor Misvær kan man ta av Fv812 og kjøre opp Tverrlivegen, som åpner på sommeren hvert år. Da parkerer man på ca 330 moh, og «sparer» således like mange høydemeter. Herfra er det rimelig enkel gange ca 6 km til Klettkoven.

I Breivik kan man kjøre hyttevegen oppover Breivikmarka helt til Storvatnet (285 moh). Herfra finner man sin egen rute på ca 6 km til Klettkoven.

Turen over hele fjellrekka fra Skjerstad til Misvær (Høgset) er den som jeg har gått. En ordentlig 6-toppstur på ca 20 km. Hele turen preges av en fantastisk utsikt mot Børvasstindene, Saltenfjorden, Bodø og Vestfjorden i vest, fjellene på svenskegrensen, Blåmannsisen, Fauske, Sørfold og Valnesfjord i øst og nord. Helt på toppen ser man sørover mot Saltfjellet og Ramskjelltinden i Beiarn.

I Skjerstad passer det best å parkere ved kirken, og deretter følge en gårdsveg opp mot Storlia. Da passer det fint å gå over første topp, som heter Gleirhaugen på 286 moh. Flott utsikt allerede her. Videre går man mot Veten og Vardan. På Veten har det før i tiden vært en veteplass, noe som var ledd i varslingssystemet i vikingetiden og tidlig middelalder. Ved Langvatnet passer det fint å ta en rast og et bad på svaberget like ved Langvassbu, utleiehytta til Skjerstad IL. Videre passerer man drikkevatnet Firholmvatnet før man kommer opp på Firholmtind 540 moh. Utsikten har allerede lenge vært topp, men her oppe ser man også helt inn i landet. Ca 1 km videre (og 50 høydemeter ned) er det flott å stoppe ved det idylliske og største av Grønnlivatnan. Grønnlia videre til Grønnlivarden er idyllisk og grønn å vandre på. Videre går man over Støvsetfjellet mot Klettkoven. Her kan man velge sin egen trasè. Selv gikk jeg bort og badet i Merskarvatnet, før jeg fulgte anleggsvegen den siste biten til toppen. Ned gikk turen på østsiden av Kløvhammaren helt ned til kjerrevegen ned til Høgset. Om man vil gå en litt lengre runding er det mulig å holde ca 1 km lengre øst. Da kommer man forbi Høylavatnet og noen høysjytter før man kommer inn på kjerrevegen.

Jeg hadde sykkel liggende klar på Høgset. Derfra syklet jeg gamlevegen imellom Skjerstad og Misvær tilbake til bilen. Dette var en imponerende opplevelse. Ekstrem rasfare og stupbratte heng får en ny betydning etter å ha vært der! Særlig under Nuphellen / Litlenupen kom denne spesielle følelsen. Vær obs på at man selvsagt gjør dette på eget ansvar, det er ikke uten grunn at vegen ble stengt. Utenom dette partiet er dette en trygg og flott sykkeltur på ca 16 km. Misværfjorden holdt faktisk 20 grader denne dagen, noe som var et perfekt badestopp fra en brygge ved Klette.

Utsikt: At man kan se Klettkoven fra «alle» steder, betyr også at man ser alle retninger fra Klettkoven. Alle bygningene på toppen gjør dog at man må flytte seg litt rundt for å se de ulike retningene.

Annet: Klettkoven er på en måte som å komme til en annen planet! Tårnet og de merkelige kuplene gjør dette til en ny opplevelse for de fleste. Utsikten er selvsagt også veldig god – det er ikke uten grunn at radarstasjonen ble plassert her oppe i sin tid.

Fjellet (Klettkovfjellet på kart) er et markant landemerke i Salten. Toppen brukes fortsatt av både Avinor, Norkring (Telenor), NRK og TV2, men ingen har fast arbeid der oppe. Forsvarsanleggene ble nedlagt på 1980-tallet, og installasjonene betjenes av datamaskiner og servicefolk som reiser til og fra. «Kuplene» står imidlertid igjen som tause minnesmerker om Den Kalde Krigen.

Info i siste avsnitt tatt fra den gamle turboken «På tur i Beiarn, Gildeskål, Meløy og Skjerstad».
Tilbake til innholdet