Valnesfjord - Turbading

Gå til innhold

Valnesfjord

Salten utenom Bodø
Et stort og variert turområde, sommer og vinter!

Vegbeskrivelse: Kommer man fra Bodø er det raskest å ta av i Nordvika mot Bringsli. Ellers kan man ta av i Valnesfjord og kjøre oppover dalen. Hola, Jordbru, Valnesfjord helsesportsenter og Fridalen er fine utgangspunkter for turer i Øvre Valnesfjord. Alle plassene har parkeringsplasser tilgjengelig.

Området: Øvre Valnesfjord er et stort og mangfoldig turområde. Kjører man til Hola og parkerer rett over brua der, går det en sti bortover langs Graurvatnet til Store Svartvatnet. Her er det både gapahuk, bålplass og en benk, og fint å bade. Stien fortsetter til Lille Svartvatnet, hvor det ikke er like fint men absolutt mulig å bade. Videre kommer stien inn på en større sti/delvis kjerrevei som kommer fra Jordbru. Trollvatnet ligger litt bortgjemt inni skogen litt utenom denne stien. Stien går videre opp til Hømmervatnet (hvor stien fra Fridalen møter denne stien) og fortsetter videre opp langs Halsvatnet, Djupvatnet og det store Sætervatnet.

Helt inne ved Hola/Vestvatnli går det en sti/veg som skal passe for bruk av sykkel og hest helt opp til vestsiden av Sætervatnet. Stien kan man følge videre helt ned til Røsvik.

Hola er og et fint utgangspunkt for turer opp til Sørskardet med Sørskardvatnet, Midtiskardet med Midtiskardvatnan, Nordskardet med Nordskardvatnan og Korsviktind. Disse skardene har mange ulike fjelltopper hvis man vil opp på et fjell. Korsviktinden (fjellet med det lengste stupet i Nord-Norge) peker seg kanskje mest ut her.

Ved Valnesfjord helsesportsenter er det mange turløyper, både asfalterte løyper, plankebelagte løyper og vanlige stier. Storelva like nedenfor senteret går fint an å bade i. Lignende med Langvatnet ovenfor senteret, selv om det er skjemmet av en nærgående kraftlinje. Trolovesvatnet er ilag med Langvatnet et velkjent skøytevann. Ved Fridalen 1,5 km ovenfor senteret er det en stor parkeringsplass. Her går det sti/kjerreveg forbi Fridalvatnet og opp til tidligere nevnte stikryss ved Hømmervatnet.

På vinteren er det mange og fine skiløyper i Øvre Valnesfjord. Både fra Helsesportsenteret og Fridalen går det oppkjørte løyper. De som er opptatt av å gå fort på ski går ofte nede ved Helsesportsenteret, mens familier og andre går oppe i Fridalen. Begge plassene er veldig barnevennlige.

Valnesfjord Helsesportsenter har laget en solid Turguide med mange ulike turforslag til området.
<
 
>
Tilbake til innholdet