Turplasser og badeplasser i Rana kommune - Turbading

Gå til innhold

Turplasser og badeplasser i Rana kommune

Rana og Helgeland

Her det både kjente og ukjente turplasser i Rana kommune. Rana er en veldig stor kommune i areal, slik at plassen her nesten er uendelig.

Badeplasser står særlig i fokus. Det første inntrykket mitt var at det er få badeplasser i Rana. Man får inntrykk av at det bare er Klokkerhagen, Revelen, Hauknesstranda og Alteren som er ordentlige badeplasser i Rana. Men etter å ha laget denne oversikten ser man at utvalget er noe bedre enn det. De fineste plassene med det beste vannet ligger litt mer utilgjengelig til, slik at man ofte må gå et stykke for å komme til dem.

Badeplass nr 1 i Rana kommune er uten tvil området ved Tortenkøta. Folkeplass nr 1 ble fra sommeren 2014 Revelen. Her samles det mange folk på fine sommerdager.

Jeg får bare se mine begrensninger når det gjelder Rana… Siden jeg ikke bor der er det ikke mulig å få med så mange mål herfra. Derfor får andre ta seg av turmålene herfra – de «ukjente» toppene og turmålene. Potensialet er like stort som arealet til Rana! Det er bare å se på kart for å finne «nye» topper og turmål det ikke er skrevet om. Hva med f eks Baklitinden eller Ramnskardtinden?

Friluftsrådet har en flott side med mange turmål i Rana, men særlig når det gjelder toppturer og vann er det mye som mangler. Det er også utgitt få turbøker fra området.

Derfor blir min delside fra Rana en side hvor badeplassene står i fokus – med enkelte innslag av topper og andre turmål. Sila, like utenfor kommunegrensen, er imidlertid godt representert.Tilbake til innholdet