Kvalhornet - Turbading

Gå til innhold

Kvalhornet

Salten utenom Bodø
Høyde: 962 moh, med ca 1000 meters stigning. Startpunkt ligger på 39 moh.

Lengde tur/retur: Ca 11 km rett opp og ned. En komplett rundtur med besøk både i fossen, tunellen og gapahuken er ca 12,5 km. «Gammel» hovedrute ca 10 km.

Tidsbruk: Fra 3,5 timer og oppover. Beregn minst 5 timer til en komplett rundtur. Så kommer rast og fotopauser gjerne i tillegg…

Vanskelighetsgrad: Medium til høy.

Parkering: Ta av Rv80 i Nordvik inn på Fv531. Herfra kjører man 4,5 km til krysset i Bringsli. Bringslimarkveien følges ca 400 meter til plass med navn «Heimegård» på kart. Her er det merket parkeringsplass i gårdsveikrysset ved et rødt pumpehus.

Rutebeskrivelse: Like ovenfor parkeringen står det skilt som viser vei mot Kvalhornet. Herfra går det en flott tilrettelagt sti, som i starten går over en gresseng (gammel åker). Etter hvert følger stien elva Leiråga oppover, og den ordentlige stigningen begynner. Et stykke opp kan man skimte den flotte Storforsen igjennom trærne (ikke den første fossen man kommer forbi). Her er det laget en flott trappesti ned til forsen, som nesten er obligatorisk å besøke. Videre oppover fortsetter man forbi damanlegget fra 1940-tallet til det nedlagte Bringsli kraftverk. Litt lenger opp kommer man til stikryss, hvor man hvis man skal til Kvalhornet går mot Bordet. Her er det rasteplass med turpostkasse, grillplass og en huske (!). Vil man ta en avstikker mot utsiktspunkt er det 600 meter hver veg (ikke medregnet i komplett rundtur). Stien mot Kvalhornet fortsetter videre oppover, og etter hvert kommer man over tregrensen. Ved et stikryss ved elva fortsetter man nordvestover oppover fjellet på sørsiden av Leiråga. Ved 520-vannet må man litt sørvestover, før stien fortsetter nordvestover oppover og man har Kvalhornet i syne. Etter hvert kommer man inn på gammel hovedrute opp til Kvalhornet som man følger opp til toppen.

Nedover er det mulig å følge fjellet ned imellom de tre vannene, og komme ned på vestsiden av 520-vannet. Her er det flott å stoppe ved svabergene. Denne ruten er ikke merket og krever således mer enn den andre ruten. Noen hundre meter forbi vannet kommer man inn på merket løype som man fulgte opp.

I krysset etter at man har krysset Leiråga er det nå fint å følge sti mot Slåtte. Her kommer man ved Slåttbakken til en flott avstikker merket tunnel, som er ikke langt unna stien. Det er en flott opplevelse å gå igjennom denne tunnelen (se i bildegalleriet!). Herfra er det kort til den flotte stoppeplassen Slåtte / Slåttbakken. Her er det «fullt utstyrt» gapahuk, bålplass, tau, husker og en flott utsikt ned mot bygda. Trenger man vann er det lurt å ta det med seg fra vannhullet 100 meter før man kommer til gapahuken. Videre er det 800 meter ned til parkeringsplassen. Her passerer man et parti med ekstra fint fjell som er gravd frem.

Alternativ 2: Den «gamle» hovedruten til Kvalhornet er nok enda den mest vanlige ruten til Kvalhornet. Da begynner man ved parkeringsplass ca 2 km etter at man tok av fra Rv80. Ruten går på sørvestsiden av Grytåga oppover i delvis veldig myrete partier. Ruten er ca 1 km kortere enn den andre ruten, men både sti, tilretteletting og opplevelser er mye bedre langs alternativ 1. Om vinteren er dog dette det beste alternativet.

Alternativ 3: Det finnes også en rute fra Nordvika ved Rv80. Løypa er ryddet og delvis merket fra det gamle skiferbruddet, til et stykke forbi den store kraftlinja. Derfra går løypa mer østover til toppen av brattbakken, 200 moh, og videre nordover gjennom Låghaltlia og vestover av Botnåga. Ved mye vannføring i Botnåga bør du følge sørsiden av elva til den lille skogstegen der elva deler seg i to. Den lille kulpen vestligst i denne frodige teigen er utrolig vakker. I dette området er det vanligvis greit å krysse elva. Videre går du langs elva opp til Storsteinen, også kalt Rastesteinen, som du ikke kan unngå å se. Et par hundre meter ovenfor steinen dreier du til høyre og får en bratt, men grei stigning opp til Nattmålstuva på 600 moh. Derfra velger du ruta mot toppen langs de tørreste rabbene. Like før toppen lønner det seg å bøye av litt til venstre slik at du tar de siste meterne mot toppen fra sørvest (alternativ 3 tatt fra Godtur.no).

Utsikt: Utsikten fra Kvalhornet er fantastisk særlig til indre fjell i Salten, så det er fint å ta seg god tid her oppe - selv om vinden selvsagt kan blåse ekstra hardt på toppen. Man ser også Skjerstadfjorden med fjellområdene i bakkant fint fra Kvalhornet.

Annet: Kvalhornet (962 moh) er grensefjell mellom Fauske og Bodø. Selv om hele trasèen opp går i Fauske kommune får man en rask visitt inn i Bodø på toppen om man vil. Kvalhornet ser rett og slett ut som en kvalfinne fra avstand. På toppen er det laget til en flott vindbenk i stein med sitteplasser på begge sidene. Kvalhornet er nok enda mer populær som vintertur enn som sommertur. Det er en topp også de som ikke er de beste skikjørerne kan gå opp til på vinteren uten altfor store problemer.

Vintertur etter alternativ 2:
I starten av lia er det ganske bratt, men dette er ikke noe problem når man går oppover. Etter hvert flater det ut og forholdene blir fine. Fra Søndre Nattmålstuva ser man Kvalhornet, og kan selv velge trasè videre. Opp mot selve toppen står det i «På tur i Bodø»-boka at det kan lønne seg å holde til venstre, runde kanten og bestige hornet fra vest. Liker man bratte bakker og det ikke er snøskredfare er en mer direkte rute mulig (sommerruten). Er man på ski ved gode snøforhold og er stø på beina er nedturen en drøm.


Nedoverturen går i flotte bakker som ikke er altfor bratte. Mulighetene er mange, siden man selv kan velge sin egen trasè. Fra Søndre Nattmålstuva er det flott og sammenhengende kjøring nedover. I den siste bratte og noen ganger sporete bakken kan det dog lønne seg å ta av skiene noen plasser om man ikke har «bredski». Fjellsidene er hele vinteren ofte pepret med skispor. Hovedårsaken til populariteten er den lette tilgjengeligheten, de gode snøforholdene og at det sjelden er rasfare her. Boken «Toppturer rundt Bodø» har grundige turbeskrivelser for toppturer på ski i dette og andre områder rundt Bodø.
Tilbake til innholdet