Sikkerhet ved hopping og stuping - Turbading

Gå til innhold

Sikkerhet ved hopping og stuping

Bading

Sikkerhet er veldig viktig hvis man liker å hoppe eller stupe i vannet. Gode svømmeferdigheter er en selvfølge, likeså er tilstrekkelig med vanndybde. Svøm eller vad ut til landingsplassen for å sjekke at den er dyp nok. En måte å finne ut dybden på er å feste en stein til et tau, og la den falle ned i vannet til den eventuelt stopper. Minste dybde for hopp fra høyder over 2 meter bør være minst 3 meter vann. Er høyden over 5 meter bør dybden være over 3,8 meter for at man skal være trygg. Ved 10 meters høyde er minimumsdybden 5 meter. Gode stupere kan klare seg med mindre vanndybde, men dette er ikke noe å satse på for de som ikke er eksperter. Husk at de ulike plassene bør etterses visuelt hver gang man er der, det kan ligge drivved eller andre ting i vannet. Selv om mulighetene er små for at det er noe i vannet på en plass man tidligere har sjekket må man uansett gjøre det. Hopper man fra flere meters høyde og treffer noe er mulighetene for skader som f eks lammelser eller at man blir slått bevisstløs store.

Er man vant til å stupe så kan man godt stupe også fra høyder over 2 meter. Er man ikke det så er det sikreste å hoppe rett opp og ned med føttene pekende ned med loddrett rygg. Ved større høyder må føttene være samlet, en hånd kan være over skrittet og en hånd under haken for å beskytte mot nakkesleng. Stuper man fra stor høyde er det veldig viktig at man treffer vannet med hendene først. Det er viktig å stramme hver eneste muskel i kroppen og strekke seg så lang man er når man er i lufta. Under vann skal stuperen krumme seg sammen og ta en kollbøtte, for da er ryggen sterkest. Ikke strekk ryggen, for da kan den bli skadet! For de uerfarne er det nok mindre risiko ved å hoppe enn å stupe (de siste setningene er tatt fra en artikkel på ut.no).

Mindre advarende er ordene i denne artikkelen: "Større skader enn svimerker forekommer svært sjeldent i anlegg med badevakter. Historien om at magen kan sprekke hvis man hopper fra timeteren og lander på den, er en seiglivet myte, – Du kan slå deg hvis du lander på ryggen eller magen, og det gjør selvsagt vondt. Men farlig er det ikke. Dette blir bekreftet av Roald Bahr, som er leder for Senter for Idrettsskadeforskning. – Det skal svært mye til for å pådra seg alvorlige skader hvis du hopper fra ti meter og vannet er dypt nok. I verste fall kan du treffe vannet feil og få skulderen din slått ut av ledd. Men da har den som oftest vært slått ut av ledd tidligere. – I ekstreme tilfeller kan man også skade indre organer hvis man lander flatt i vannet, men dette skjer så godt som aldri. Ulykkene som skjer hender nesten alltid utenfor badeanlegg fordi man har stupt et sted uten å sjekke dybden først."

De to artiklene jeg har sett på viser at det er ulike oppfatninger om farene for skader. Men så lenge man hopper en plass hvor vanndybden er stor nok skal det mye til før man skades. Mageplask er ikke noe godt uansett høyde, men er i og for seg selv ikke farlig så lenge man ikke blir slått bevisstløs. Blir man slått bevisstløs drukner man om man ikke blir hentet opp og reddet av noen!

Flere sikkerhetsråd: Man bør være flere ilag når man skal hoppe eller stupe. Ihvertfall på nye plasser bør man ha noen andre ilag med seg, som ikke hopper samtidig og som kan "redde" en om noe går galt. Alkohol og svømming (og særlig hopping og stuping) hører ikke ilag. Vent med det til etterpå om du er gammel nok. La ikke noen "oppildne" deg til å hoppe, det bør være ditt eget valg.

Norges Svømmeforbund anbefaler ingen å hoppe eller stupe fra steder som ikke er godkjente. Akkurat dette rådet synes jeg blir altfor hardt. Har man nok fokus på sikkerhet synes jeg man kan hoppe eller stupe fra alle plasser som er lovlige og mulige. Følelsen av å være ute i det fri er tross alt mye bedre enn å være i et "lukket" anlegg.

Har du lest alle rådene om sikkerhet og følger dem, er du nå klar til å dra ut og hoppe eller stupe...

Tilbake til innholdet