Løpsmarka tursti - Turbading

Gå til innhold

Løpsmarka tursti

Nordsia
Turstien i Løpsmark er en turvei med flott standard som lokalbefolkningen der ute har laget. Denne er nok ganske ukjent for størsteparten av Bodøs befolkning.

Den er etablert for gående, men det er mulig å sykle om man er hensynsfull. Parkering er mulig både i begge ender av stien og ca midt på.

Turstien går fra Løpsmark skole til Løp, en lengde på ca 2 km. Det er mulig å forlenge turen i begge ender, mot Ausvika i nord og Skivika i sør.

Ved Russeleiren ca midtveis er det en samlingsplass med gapahuk, benker, grillhytte og vaffelbu. Det er også satt ut bordbenker flere steder langs turstien. Noen plasser er det ryddet skog for å få fram utsikten – men dette kunne nok vært gjort enda flere plasser.

Ved Bremnes går det sti opp mot Løpsfjellet og Keiservarden. Dette gjør at det er gode muligheter for både middels korte og lengre rundturer i området.

Ved fotballbanen i Løpsmark går Ku-veien oppover mot Skyttedalen, Keiservarden og Løpsfjellet – som da er den mest aktuelle rundturmuligheten.

Fra Løp går det 1,1 km sti langs sjøen bortover til Ausvika som passerer mange flotte strender.

Fra Løpsmark idrettshall ble det i 2016 laget en ordentlig turveg til Skivika. Denne er ganske bratt, men er en veg av god standard. Her passerer man en stor dobbeltgapahuk midt i og en ny gapahuk i Skivika (Johuken).

Fra Skivika går det gruset bratt turveg opp til parkeringsplassen på Rønvikfjellet for enda en rundturmulighet.
Tilbake til innholdet