Mjønesfjellet - Turbading

Gå til innhold

Mjønesfjellet

Skiturer
Perfekt skikjøring for de med fjellski!

Mjønesfjellet ligger ved Tverlandet utenfor Bodø. For en skitur parkerer du enten ved den gamle idrettsplassen ved Kringla eller på en parkeringsplass ved Rv80 på Naurstadhøgda. Fra idrettsplassen er det lysløype den første delen av turen. Rett etter at du møter på løypa fra parkeringsplassen er det en fin plass for barnefamilier med gode rastemuligheter og fine akeforhold om vinteren. En veldig flott familieplass!

Videre oppover Storelvdalen er det også fine rasteplasser i furuskogen. Ofte er det kjørt opp med scooter opp hit. Etterhvert blir det litt brattere (barne- og pulkvennligheten forsvinner), du må gå litt høyre og så venstre før du passerer under kraftlinjen som går i området.

Du går videre framover forbi vestre del av Vågfjellet og tar til høyre (øst) og følger en lang stigning langs nordsiden av Vågfjellet. Her ser du de veldig godt synlige pilmerkingene til Forsvaret, som leder helt opp til anlegget de har ute på sørkanten av Vågfjellet. Det er fint å raste i dalen like under 500 m, med en plass med en fin bergsitteplass rett mot solen med eget bergbord.

Ikke bli lurt av høyde 567 mot venstre og tro at det er Mjønesfjellet.

Når du er ved høyden ved forsvarsanlegget ser du Mjønesfjellet enda lenger inn, og kan velge din egen trasè videre litt avhengig av hvor bratt du vil gå. På tur opp er det lurt å merke seg hvor det eventuelt er skavler og sånn.

Nedover er det ekstra fint å kjøre ned "bollen" (dalen) rett mot tårnet du ser (med Kvalhornet enda lenger bak).

Frikjørere synes nok denne toppen er litt for «veik» og «Effektivitetsloven» deres (antall meter framover delt på antall høydemeter) rangerer den sikkert heller ikke så høyt. Men jeg har hørt at det er veldig flott (og mye kortere) også å kjøre ned mot Mjønes på den andre siden….

Mjønesfjellet er 708 moh og er en forholdsvis anonym og lite kjent topp i forhold til f eks Heggmotind og Midtitind. Men du har like fin utsikt som disse, f eks mot Tverlandshalvøya, Skjerstad, Saltenfjorden, Vatnvatnet, Mjønestindan, Kjerringøy, Lofotveggen og mye mer!

Mjønesfjellet er kanskje mest brukt som vintertur - men det er også fint å gå opp hit om sommeren. Da er rundturmulighetene enda mye større. Mjønes, Mjønesskardet, Heggmoen, Tverlandet - du bestemmer selv hvor du vil gå eller komme fra. Selv har jeg gått via det utrolig varderike området ved Vågfjellet og videre forbi Oteråvatnan opp til Mjønesfjellet. Jeg har også testet ut en rute opp fra Heggmoen og en rute opp fra Rv80.

Turbeskrivelsen for Ti på topp 2018 (jeg selv som har skrevet):

På fjelltur i et omfangsrikt og lite kjent område!

Høyde: 708 moh, med ca 700 meters stigning. Startpunkt ligger på 20 moh (Heggmoen) og 25 moh ved den gamle idrettsbanen.

Turbeskrivelse fra Heggmoen – 11 km tur/retur: Kjør helt inn til innerste parkeringsplass ved Vatnveien, 10,4 km fra rundkjøringen ved Tverlandsbrua. Følg asfaltert anleggsvei forbi bommen. Etter ca 300 meter tar du til høyre inn mot grustaket. Her følger du den største stien inn i skogen til høyre. Videre går du sørøstover under kraftlinjen, hvor det ofte er ganske vått. Stien fortsetter på andre siden av kraftlinjen. Etter hvert passerer du over Heggmoelva på ei bru. Etter 600 meter til kommer du til en flott grillplass/rasteplass ved Allmenningselva. Fortsett østover på stien på nordsiden av Allmenningselva. 2,4 km fra turstart er det en fin plass å krysse Allmenningselva, på en naturlig «steinhellebru» rett etter at du har passert 100 moh. Se etter varde her. Med Mjønesfjellet i syne fortsetter du nå i en sørlig retning oppover fjellsiden. Ved ca 320 moh er det et bratt parti. Ellers er det forholdsvis jevn stigning opp til toppen. Siste del går du i en sørøstlig retning (dreier noe mot venstre).

Turbeskrivelse fra den gamle idrettsbanen ved Kringla – 18 km tur/retur:

Her følger du fjorårets rute mot Gamlifjellet i starten ved å følge skilting og stisystem mot Gamlifjellet. Ca 500 meter etter at kraftlinjen er passert ser du etter en tydelig scootermerking med piler som går mot høyre (øst) og følger en lang stigning på nordsiden av Vågfjellet. Denne merkingen leder helt opp til anlegget Forsvaret har ute på sørkanten av Vågfjellet. Når du er ved høyden før Forsvarsanlegget ser du Mjønesfjellet enda lenger inn, og kan velge din egen trasè videre litt avhengig av hvor bratt du vil gå. Ikke bli lurt av høyde 567 mot venstre og tro at det er Mjønesfjellet.

Det er også mulig å gå til Mjønesfjellet fra Rv80 ved Langstrandskjæran og via Storheia, som er korteste trasè på 9 km tur/retur. Parkeringsmulighetene er imidlertid begrenset her (hyttebeboerne blir sikkert ikke særlig glade om parkeringsplassene deres stadig er opptatte), slik at trasèen ikke beskrives nærmere. Men det er en flott tur! Også fra den gamle fergekaia ved Vågan skal det være mulig å gå fra.

Rundturer

Heggmoen-ruten er også mulig å kombinere ved å gå bratt ned mot Mjønesskardet og tilbake til Heggmoen forbi 189-vatnet. Her er det dog viktig at du leser kartet rett da nedstigningen starter. Det er også mulig å gå denne ruten, men heller gå ned til Sagelva ved Rv80. En veldig flott tur. Så kan selvsagt alle startpunkter brukes som rundturer, også via velkjente Sjurnakken/Vågnakken ved Naurstadhøgda.

Utsikt: Mjønesfjellet er en forholdsvis anonym og lite kjent topp i forhold til f eks Heggmotind og Midtitind. Men Mjønesfjellet har like fin utsikt som disse, f eks mot Tverlandshalvøya, Skjerstad, Saltenfjorden, Vatnvatnet, Mjønestindan, Kjerringøy, Lofotveggen og flere andre plasser!

Sol og vann: Flotte solforhold til langt utpå kvelden i hele dette området! Noe begrenset sol tidlig på dagen i fjellsiden på veg opp. Mange elver og bekker du kan hente drikkevann fra overalt i området. Flere vann og pytter rundt omkring. Oteråvatnan er et flott område med flere fine vann hvor det er lett å finne seg en plass hvor du er alene. Mjønesskardet på siden ned mot Sagelva er et ukjent bade-eldorado på varme dager om sommeren, med mange tjønner, kulper og en stor foss. Heggmoen er et lignende men kjent område, med bl a Heggmokulpen.

Annet: Mjønesfjellet var mer brukt som turområde før i tiden, og da særlig på fjellskiturer. Det er til og med laget til en egen parkeringsplass ment for skiturer til Mjønesfjellet, ca 500 meter før Sagelva ved Rv80. Ruten derfra er veldig myrete på sommerføre, derfor er ikke den ruten beskrevet her. Mjønesfjellet er en veldig flott tur på fjellski, med akkurat passe harde nedoverbakker. Bakkene er for «veike» for frikjørere, derfor er ikke fjellet brukt særlig av disse.

Allmenningselva kan om våren eller etter sterk nedbør være vanskelig å komme over. Men vi regner med at det ved den naturlige «steinhellebrua» skal gå fint å komme over også ved slike forhold.

Toppen av Mjønesfjellet har flere varder.
Vinterbilder i galleriet over - sommerbilder i galleriet under - ruter fra Tverlandet. Under der igjen er ruter fra Heggmoen og Rv80!
Tilbake til innholdet