Sandfjellet rundt - Turbading

Gå til innhold

Sandfjellet rundt

Resten av Bodø
Sandfjellet rundt kunne like gjerne hett Snefjellet på langs. På kart er Sandfjellet det med størst bokstaver og mest fremtredende, derfor ble det den tittelen.

Dette området er (fram til Storvarden var med på Ti på topp i 2016) et veldig lite brukt og ukjent område for turgåere fra Bodø. De som kommer fra Misvær og Skjerstad bruker nok området mere – men likevel kan man som oftest forvente å vandre alene her.

Man velger selv hvor man vil starte. Det er mulig å starte både ved Børelv og ved Ljønesvika nord for Sandkollen tunnel på Fv812. Fra «siden» skal det være mulig å komme opp fra både Oldereid og Hogndalen.

Fra Ljønesvika er Stigningen bratt i starten og går på mose og torv, men fra man kommer på berggrunn blir stigningen lettere. Høvdingen Raud den Rame skal ha bodd i dette området. Det skal ha bodd mange mektige menn i Skjerstad imellom år 500 – 1200.

Fra Børelva går man opp en lysning i skogen ved en brakke 200 meter ovenfor parkeringen til Børelv friluftsområde. Her må man følge dette berget fram til det vokser ilag med resten - så kan man selv velge trasè videre.

Toppene her oppe er ikke av de spisseste – men utsikten er «ramm». Man ser bygder, daler, fjorder og fjell. Sulisfjellene, Mjønestindan, Landegode, Bodø by, Vestfjorden, Børvasstindan fra en ny vinkel, Lurfjelltind, Skjerstad, Misværfjorden, Solvågtind og Ølfjellet er noe av det man ser…

Høyeste punkt er Storvarden med 821 meter. Her er det en varde av god kvalitet!

Selv gikk jeg opp fra Børelv og bort til Geithølvatnet. Et flott plassert og veldig lite brukt vann ute på kanten mot Hogndalen. Videre gikk jeg opp den flotte dalen ovenfor vannet, som ikke ser ut til å ha noe navn. Her er det nok ikke turgåere som går hver uke til og med midt på sommeren… Videre passerte jeg Sandfjellet, Hosetfjellet og flere vann før jeg kom til Sandkollen, som også hadde en stor varde – dog ikke like fin som Storvarden sin.

Vannene het Stordalsvatnan, Mølnelvvatnet, Kollvatnet og Sandvatnet. Jeg fikk kun tid til å bade i et av Stordalsvatnan – et deilig bad! Finest så det egentlig ut ved Mølnelvvatnet (som består av to vann).

På tilbaketuren kom jeg forbi Storvarden på Snefjellet. Da kom også idèen om å ta med Storvarden på Ti på topp fram. Videre gikk jeg ut til Børnupen og Børa – som jo synes veldig godt fra Bodø by. Børvatnan ble også så vidt iakttatt før det var tid for å komme seg ned. Jeg gikk ned sør for Mølnelva, i et tidvis veldig bratt terreng. Totalt 29 km tur denne dagen – aldri vært så sliten før – i hvert fall ikke med kun 10 sushibiter i magen før turen : - )

Noe av informasjonen er tatt fra boken «På tur i Beiarn, Gildeskål, Meløy og Skjerstad». Der heter turen for «Snyfjell på langs – på Raud den Rames hjemtrakter».
Tilbake til innholdet