Tuvlia og Tuvfjellet - Turbading

Gå til innhold

Tuvlia og Tuvfjellet

Resten av Bodø
På tur ved noen av de eldste steinalderboplassene som er funnet i Norge!

Tuvlia

På Tuv, ved Fv17 ganske nøyaktig 2 km sør for Saltstraumbrua, er det en parkeringsplass med god plass. Denne er merket med avkjøringsskilt «Tuvlia P».

Ved parkeringsplassen er det informasjonsskilt om steinalderboplassene på Tuv. Her står det at stien passerer de to eldste boplassene ved Saltstraumen, ca 9700 og 9800 år gamle. Her står det at dette er blant de eldste boplassene som er funnet i Norge. En annen plass står det at i Tuvlia finnes Norges nest eldste bosettingsfunn, hvor steinalderboplassene er ca 11000 år gamle! Det bodde mennesker her like etter istiden, da havnivået var 80-90 meter høyere enn i dag. Det er funnet i alt 9 boplasser på Evjen og Tuv.

Steinalderstien går fra parkeringsplassen og opp i lia. Det er stort sett veldig enkle gåforhold. Vil du gå rett til gapahuken og utsiktspunktet holder du venstre opp lia. Vil du gå en rundtur forbi steinalderboplassene tar du mot høyre og går i ring før du etterhvert går opp til utsiktspunktet. Ved utsiktspunktet er det satt opp en fin gapahuk og en flott sittebenk med et stort informasjonsskilt om "Saltstraumen gjennom 10000 år". Mer informasjon og historie om dette her. Det er ordnet til en flott grillplass her også.

Det er veldig fin oversikt og utsikt ned mot Saltstraumen og Saltenfjorden fra området. Lignende med utsikten mot Børvasstindan. Veldig gode solforhold både dag og kveld.

Informasjonsskiltene som står rundt omkring her er veldig nedslitte og nesten umulig å lese. De ble opprinnelig satt opp med prosjektet "Spor i Saltstraumen", hvor det ble tilrettelagt i alt fem merkede stier, hvorav Tuvlia er en av dem. Gapahuken ble satt opp av velforeningen på Tuv. Det planlegges for tiden (2019) en oppgradering av skiltene, men det er usikkert når denne blir gjennomført.

Tuvfjellet

Høyde: 298 moh, med ca 230 meters stigning. Startpunkt ligger på ca 60 moh.

Lengde tur/retur: Ca 4,5 km.

Turbeskrivelse: Du følger sti mot Tuvlia, som ganske fort passerer Tuvelva. Her går du mot høyre i stikryss og følger stien i en sørøstlig retning. Tuvfjellet er nå i syne der framme. Like før en plass med informasjonsskilt tar du av stien som tar av mot høyre oppover skogen. Denne går oppover Osplia (hvor det på tross av navnet er lite osp!) og går videre opp på Tuvfjellet. Det er de siste årene ryddet sti her, men noen plasser kan den være litt uklar. Bare du følger retningen (sørøstlig, og ganske direkte østlig helt mot slutten) finner du fram til varden og det trigonometriske punktet på Tuvfjellet.

På nedoverturen kan du gå via høyde 264, hvor det er noen fine bergformasjoner. Det anbefales å gå en liten rundtur via Tuvlia når du er nede på steinalderstien igjen. Oppe på Tuvlia er det laget til en flott gapahuk av velforeningen på Tuv. Her er det også bålplass og sittebenk.

Utsikt: Fin utsikt alle veger fra Tuvfjellet! Skjerstadfjorden, Saltenfjorden, Børvasstindan og fjell i alle retninger. Går du opp på Tuvlia på nedoverturen er det ekstra fin utsikt rett ned i Saltstraumen!

Sol og vann: Veldig gode solforhold hele døgnet på denne turen. Drikkevann tilgjengelig i Tuvelva på starten av turen, ellers ikke noe vann tilgjengelig.
Tilbake til innholdet